Čeština

Kopírování listů Excelu v Javě – v rámci sešitu nebo do jiného sešitu

Často budete muset kopírovat listy v sešitu aplikace Excel nebo z jednoho sešitu do druhého. V určitých případech je také vyžadována změna polohy listů. Aby bylo možné výše uvedené úkoly provádět programově, tento článek ukazuje, jak kopírovat listy v sešitech aplikace Excel pomocí jazyka Java. Dále také popisuje, jak přesunout list v sešitu aplikace Excel.
července 8, 2021 · 3 min · Usman Aziz