Čeština

Přidat nebo odebrat přílohy v souborech PDF pomocí C++

PDF se stalo masivně používaným formátem souborů kvůli jeho podpoře napříč platformami. Můžete vytvořit PDF například na platformě Windows a poté jej přenést na Mac bez jakýchkoli problémů s kompatibilitou nebo formátováním. Jednou z výkonných funkcí, které PDF podporuje, je přidávání příloh. Do souboru PDF můžete vložit další dokumenty stejně jako přílohy e-mailů. V tomto článku se naučíte, jak programově zacházet s přílohami PDF. Konkrétněji se dozvíte, jak získat, přidat a odstranit přílohy v souborech PDF pomocí C++.
listopadu 2, 2020 · 3 min · Usman Aziz

C++ PDF Library - Vytvářejte soubory PDF programově v C++

S mocí internetu se vše zdigitalizovalo a bezpapírové systémy se staly populárními. Digitální dokumenty, tj. PDF, patří mezi stavební kameny bezpapírových systémů, které usnadňují život tím, že poskytují funkce automatického generování a zpracování. Většina podniků používá automatizaci dokumentů PDF pro dynamické generování sestav, účtenek, faktur a dalších obchodních dokumentů. Proto v tomto článku předvedu, jak integrovat funkce automatizace PDF do aplikací založených na C++ a generovat soubory PDF pomocí C++.
března 17, 2020 · 4 min · Usman Aziz