Čeština

Vytvářejte archivy 7z (7-Zip) programově pomocí C# .NET

V předchozím příspěvku jsem diskutoval o různých způsobech vytváření archivů ZIP pomocí C#. Článek se také zabýval tím, jak vytvořit šifrované a heslem chráněné archivy ZIP. Kromě formátu ZIP existují některé další běžně používané archivní formáty jako 7z, tar, RAR atd. Mezi nimi je formát archivu 7z založen na architektuře open source a používá se ke kompresi souborů a složek s vysokým kompresním poměrem. Podporuje také 256bitové šifrování AES a umožňuje šifrovat i názvy souborů.
května 6, 2020 · 3 min · Usman Aziz