Čeština

Vytvořte, aktualizujte nebo smažte Kalendář Google v C#

Kalendář Google je plánovací služba, která vám umožňuje vytvářet a sledovat události, jako jsou schůzky. Události si můžete zaznamenat do kalendáře a získat připomenutí nadcházejících. Google také umožňuje používat jeho kalendářovou službu programově. Své události tak můžete spravovat pomocí Kalendáře Google ze svých aplikací. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit, aktualizovat a odstranit Kalendář Google programově v C#.
dubna 10, 2022 · 9 min · Usman Aziz