Čeština

Vytvořte tabulku v souborech PDF pomocí C# .NET

Tabulky se používají k reprezentaci dat ve formě řádků a sloupců. Umožňuje čtenářům rychle procházet data bez čtení velkého množství textu. Při programovém generování souborů PDF můžete často narazit na požadavek vytváření tabulek. V souladu s tím tento článek popisuje, jak vytvořit tabulku v souborech PDF v C# .NET.
května 19, 2022 · 5 min · Usman Aziz