Čeština

Vytvářejte grafy a grafy v PDF v C#

V několika dokumentech PDF se k vizuální reprezentaci dat nebo informací používají grafy a tabulky. V některých případech se grafy používají ke grafickému popisu toku činností nebo operací v systému, jako jsou vývojové diagramy, zatímco některé se používají ke kreslení vzorů dat. Tento článek popisuje, jak vytvářet grafy a tabulky v souborech PDF programově v C#. Explicitně předvedeme, jak vytvořit různé grafické objekty v souboru PDF.
dubna 24, 2022 · 8 min · Usman Aziz