Čeština

Kreslit grafiku a vytvářet 2D kresby pomocí C# nebo VB.NET

V mém předchozím článku jsem vám poskytl přehled našeho .NET Graphics API - Aspose.Drawing for .NET. Spolu s tím jsme viděli, jak vytvářet obrázky od začátku nebo kreslit grafiku na existující obrázky pomocí C#. V tomto článku půjdeme o krok napřed a naučíme se, jak vytvářet 2D kresby kreslením různých grafických objektů v aplikacích .NET, jako je webová aplikace ASP.NET, aplikace pro Windows atd. Následuje vektorová grafika, kterou budeme kreslit v rámci našich výkresů pomocí .
června 30, 2020 · 6 min · Usman Aziz