Čeština

Vytvářejte grafy v tabulkách Excel pomocí C++

Grafy jsou vynikajícím nástrojem pro stručné zobrazení dat. Navíc reprezentují data vizuálně, což usnadňuje spotřebu velkého množství dat. Grafy mohou být užitečné v situacích, kdy potřebujete zobrazit data, jako je srovnání měsíčního rozpočtu nebo míra přijetí produktu. Ve světle toho vás tento článek naučí, jak vytvářet grafy v souborech Excel pomocí C++.
dubna 16, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad

Vytváření grafů v tabulkách Excel pomocí C#

Excelové grafy se používají k vizualizaci dat v tabulkách. MS Excel podporuje různé grafy, jako jsou čárové, pruhové, koláčové, koblihy, pyramidy, bubliny atd. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit různé typy grafů v souborech Excelu pomocí C#.
března 30, 2021 · 4 min · Usman Aziz