Čeština

Vytvářejte tabulky MS Excel v C++ bez MS Office – obsáhlý průvodce

Dříve jsem napsal příspěvek o tom, jak implementovat funkce automatizace Excelu a vytvářet soubory Excel XLS/XLSX od začátku pomocí C#. Dnes vám ukážu, jak vytvářet excelové sešity, vkládat data do excelových listů, počítat vzorce a vytvářet grafy a tabulky v listech pomocí C++. Všechny funkce automatizace tabulek budou poháněny C++ Excel API - Aspose.Cells for C++. Aspose.Cells for C++ je nativní knihovna C++, která umožňuje vytvářet, číst, analyzovat a převádět tabulkové dokumenty bez nutnosti aplikace Microsoft Excel.
května 15, 2020 · 6 min · Usman Aziz