Čeština

Vytvářejte grafy v tabulkách Excel pomocí C++

Grafy jsou vynikajícím nástrojem pro stručné zobrazení dat. Navíc reprezentují data vizuálně, což usnadňuje spotřebu velkého množství dat. Grafy mohou být užitečné v situacích, kdy potřebujete zobrazit data, jako je srovnání měsíčního rozpočtu nebo míra přijetí produktu. Ve světle toho vás tento článek naučí, jak vytvářet grafy v souborech Excel pomocí C++.
dubna 16, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad