Čeština

Vytvářejte soubory MS Project programově pomocí Java

MS Project je známá aplikace pro řízení projektů, která usnadňuje manažerům efektivní provádění činností projektového řízení. Projektoví manažeři mohou vytvářet úkoly, přidávat zdroje a přiřazovat úkoly ke zdrojům v rámci konkrétního projektu. Kromě toho mohou definovat časovou osu a také provádět operace řízení rozpočtu. Mohou však existovat různé scénáře, kdy manažeři potřebují přizpůsobit operace řízení projektů. Organizace může také potřebovat automatizovat správu projektů v rámci webových nebo desktopových aplikací.
ledna 6, 2021 · 5 min · Usman Aziz