Čeština

Vytvořte vícesloupcové PDF v C#: Knihovna PDF

Vícesloupcové PDF se používají pro různé typy publikací, jako jsou časopisy, noviny, výzkumné články atd. Při práci s automatizací PDF můžete narazit na scénář, kdy potřebujete programově vygenerovat vícesloupcové PDF. V návaznosti na to tento článek popisuje, jak vytvořit vícesloupcové soubory PDF pomocí C#.
října 6, 2021 · 5 min · Usman Aziz