Čeština

Vytvořte online formulář odpovědí – OMR Sheet Maker

Tento článek popisuje, jak vytvořit odpovědní list OMR s bublinami pro stínování. Můžete nastavit různé možnosti pro vytvoření OMR odpovědního listu podle vašich požadavků. Můžete například určit, zda je třeba vytvořit list OMR pro 100, 30 nebo libovolný počet otázek s možností výběru.
února 28, 2023 · 2 min · Farhan Raza