Čeština

Vytvořte ORG graf programově v C#

ORG diagram je vizuální diagram, který představuje hierarchii zaměstnanců v organizaci. Obsahuje jejich role, odpovědnosti, pozici atd. a další relevantní informace. Pomocí několika volání API můžete vytvořit různé typy organizačních diagramů, aniž byste museli ručně kreslit tvary nebo spojení. Tento článek popisuje, jak vytvořit ORG graf v C#.
srpna 2, 2022 · 4 min · Farhan Raza