Čeština

Vytvářejte soubory PDF pomocí C# s .NET PDF Library

PDF je formát dokumentu nezávislý na platformě, který udržuje formátování a rozvržení obsahu konzistentní v různých operačních systémech nebo počítačích. To je důvod, proč různé organizace používají formát PDF pro dynamické generování faktur, účtenek, zpráv a dalších obchodních dokumentů. Aspose.PDF for .NET je knihovna PDF, která vám pomůže implementovat automatizaci PDF v aplikacích .NET. Umožňuje vytvářet, upravovat, analyzovat a převádět soubory PDF programově pomocí C# nebo VB.NET. V tomto článku se budu zabývat funkcemi generování PDF a ukážu vám, jak vytvořit soubory PDF od začátku pomocí C#.
května 21, 2020 · 15 min · Usman Aziz