Čeština

Práce s kontingenčními tabulkami v souborech Excel pomocí C++

Kontingenční tabulky uspořádají data tak, aby je reprezentovala smysluplným způsobem. Poskytují různé možnosti řazení a poskytují součty, průměry nebo jiné statistiky seskupováním dat dohromady. Je základním nástrojem pro analýzu dat a je základní součástí MS Excel. Můžete se ocitnout ve scénářích, kdy potřebujete vytvářet a manipulovat s kontingenčními tabulkami programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí pracovat s kontingenčními tabulkami v souborech Excel pomocí C++.
června 10, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad