Čeština

Vytváření, aktualizace nebo odstraňování úloh na MS Exchange Server v C#

Různí lidé vytvářejí seznam činností, které mají být provedeny, což je také známé jako seznam úkolů. Takové seznamy se obvykle vytvářejí na papíře, textovém editoru, tabulkách atd. Společnost Microsoft vám také poskytuje funkci vytváření a správy seznamů úkolů a označuje je jako úkoly. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak přidávat, aktualizovat nebo odstraňovat úlohy na MS Exchange Server programově v C#.
dubna 11, 2022 · 4 min · Usman Aziz