Čeština

Práce s kontakty MSG a VCF pomocí C++

Kontakty jsou nezbytnou součástí každého e-mailového klienta, protože usnadňují uživateli zapamatování všech jeho kontaktů, podobně jako kontakty na vašem smartphonu. Kontakty aplikace Outlook ukládají mnoho informací o osobě, jako je její jméno, adresa, kontaktní číslo, e-mailová adresa atd. Tyto kontakty mohou být uloženy ve formátech MSG a VCF. Můžete se ocitnout ve scénářích, kdy potřebujete vytvořit nebo upravit kontakty MSG nebo VCF programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak pracovat s kontakty MSG a VCF pomocí C++.
dubna 28, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad