Čeština

Vytvořte Web Scraper v C#

Web Scraping, také známý jako procházení webu, sklizeň webu nebo škrábání dat, se používá k extrahování dat z webových stránek. Webový škrabák používá různé selektory dat, jako jsou selektory CSS, XPath nebo oba, aby extrahoval data z webových stránek. Oba tyto selektory jsou účinné pro sběr a analýzu informací z webu. Tento článek popisuje, jak vytvořit webový škrabák v C#, konkrétně informace o HTML navigaci, XPath Query a CSS Selector.
května 25, 2022 · 4 min · Farhan Raza