Čeština

Vytvářejte nebo upravujte dokumenty XPS programově v C++

Aspose.Page for C++ je cenným přírůstkem do Aspose.Page Product Family, která je vyvinuta pro manipulaci s dokumenty PostScript (PS/EPS) a XPS pomocí C++. Aspose.Page for C++ je nativní knihovna C++ pro vytváření nových souborů XPS a také pro úpravu a konverzi stávajících dokumentů PostScript a XPS programově. Rozhraní API vám také umožňuje pracovat se stránkami a prvky, jako jsou plátna a glyfy v dokumentech XPS. Dále podporuje převod dokumentů do PDF a rastrových obrázků.
března 24, 2020 · 3 min · Usman Aziz