Čeština

Použití selektorů CSS v HTML pomocí C#

Pomocí selektorů CSS můžete na pravidla CSS použít různá pravidla. Tento článek vysvětluje podrobnosti spolu s příklady metod QuerySelector a QuerySelectorAll. Tyto selektory CSS můžete použít k navigaci v dokumentech HTML nebo k vytvoření vyhledávacího vzoru pro shodu prvků v dokumentu HTML.
prosince 2, 2022 · 3 min · Farhan Raza