Čeština

Sloučit HTML šablonu s JSON v C#

Šablony HTML se používají ke sběru dat z různých zdrojů dat. Po sloučení dat se šablonou můžete vytvářet HTML dokumenty. V některých scénářích mohou vstupní data pro sloučení se souborem šablony existovat ve formátu JSON. V souladu s takovými případy použití tento článek popisuje, jak sloučit šablony HTML s daty formátu JSON programově v C#.
října 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza