Čeština

Čtení e-mailových zpráv pomocí C++

E-maily jsou primárním zdrojem komunikace přes internet. Můžete se ocitnout ve scénářích, kdy chcete, aby vaše aplikace četly soubory EML a MSG a přidaly jejich obsah do nějakého souboru nebo s nimi provedly nějakou jinou operaci. Za tímto účelem vás tento článek naučí číst e-mailové zprávy pomocí C++.
dubna 22, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad