Čeština

Vytvořte, aktualizujte nebo smažte Kalendář Google v Javě

Kalendář Google je plánovací služba, která vám umožňuje vytvářet a sledovat události, jako jsou schůzky. Události si můžete zaznamenat do kalendáře a získat připomenutí nadcházejících. Google také umožňuje používat jeho kalendářovou službu programově. Své události tak můžete spravovat pomocí Kalendáře Google ze svých aplikací. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit, aktualizovat a odstranit Kalendář Google programově v Javě.
května 10, 2022 · 6 min · Usman Aziz