Čeština

C# Převod DICOM na obrázky JPEG, GIF, PNG a BMP

Tento článek vám poskytuje nejjednodušší způsob převodu obrázků DICOM do formátů JPG, PNG, BMP a GIF v C#. DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) je standardní formát souboru pro ukládání lékařských zobrazovacích informací. Informace uložené v obrazech DICOM jsou spravovány ve formě datových sad včetně hlavičky a sady obrazových dat. Obrazy DICOM nejčastěji obsahují lékařské skeny, jako jsou ultrazvuky, MRI atd., které si vyměňuje více subjektů za účelem sdílení lékařských informací pacienta.
dubna 1, 2020 · 4 min · Usman Aziz