Čeština

Přidejte data z databáze do PDF v C# .NET

Databáze jsou téměř všude k ukládání a správě dat. Běžnou praxí programátorů je získávat data z databází a načítat je do aplikací. Při programovém generování souborů PDF může být nutné naplnit dokument daty v databázi. Chcete-li toho dosáhnout v aplikacích .NET, tento článek ukazuje, jak přidat data z databáze do souborů PDF v C#.
května 20, 2022 · 4 min · Usman Aziz