Čeština

Vytvářejte tagované soubory PDF v C# .NET

Tagovaný soubor PDF je typ PDF, který používá tagy k definování logické struktury obsahu v dokumentu. Používá se ke zlepšení zážitku ze čtení pro ty, kteří používají asistenční technologie a čtečky obrazovky. V předchozím příspěvku jsme se zabývali vytvářením souborů PDF v aplikaci .NET. V tomto článku si ukážeme, jak vytvořit tagované soubory PDF v C# .NET.
května 20, 2022 · 6 min · Usman Aziz