Čeština

Generování miniatur pro soubory PDF v C#

Při vkládání dokumentů PDF do webové aplikace můžete často potřebovat generovat miniatury. Při vytváření prohlížeče PDF jsou také vyžadovány miniatury stránek. Pro takové scénáře tento článek popisuje, jak generovat miniatury souboru PDF programově v C# .NET. Výslovně se budeme zabývat tím, jak vytvořit miniaturu konkrétní stránky nebo všech stránek v souboru PDF.
května 16, 2022 · 3 min · Usman Aziz