Čeština

Načítání, ukládání a extrahování informací z písem pomocí C#

V digitální typografii fonty definují konkrétní styly, které mají být použity pro vzhled postav. Nejčastěji se fonty používají v dokumentech a na webových stránkách ke stylizaci textu. Každý font je popsán v souboru, který obsahuje informace o velikosti znaků, váze, stylech a také o kódování. Vzhledem k tomu, že písma jsou důležitou součástí různých formátů souborů, Aspose nabízí vyhrazené API pro manipulaci a vykreslování oblíbených typů písem včetně TrueType, CFF, OpenType a Type1. V tomto článku se dozvíte, jak načíst, uložit a extrahovat informace z písem pomocí C# s Aspose.Font for .NET.
září 14, 2020 · 6 min · Usman Aziz