Čeština

Vytvořte plochý ZIP archiv v C#

Často získáte archiv ZIP, který obsahuje další archivy ZIP, které tvoří vnořenou strukturu archivů. V takových případech možná budete chtít získat plochou strukturu extrahováním všech vnitřních archivů ZIP do vnějšího archivu. Chcete-li tuto operaci provést programově, tento článek ukazuje, jak vytvořit plochý archiv ZIP v C#.
ledna 17, 2022 · 4 min · Usman Aziz