Čeština

Převést DWF nebo DWFX na OBJ v C#

Soubor DWF nebo DWFX je soubor 2D nebo 3D výkresu, který může obsahovat text, grafiku, data nebo trojrozměrné modely. Zatímco soubor Wavefront OBJ je formát souboru definice geometrie, který obsahuje 3D geometrii, jako je poloha každého vrcholu, souřadnice textury, normála vrcholu atd. V určitých scénářích můžete chtít převést soubor DWF nebo DWFX na soubor OBJ. V souladu s takovými situacemi tento článek popisuje, jak převést soubor DWF nebo DWFX na soubor OBJ programově v C#.
května 29, 2022 · 2 min · Farhan Raza