Čeština

Převést DWF nebo DWFX na SVG v C#

Soubory DWF nebo DWFX mohou obsahovat návrhová data a grafiku v jednom nebo více výkresech a sadách listů. Takové soubory se často používají k návrhovým datům pro účely revize nebo schválení. Zatímco obrázky SVG jsou známé díky své škálovatelnosti bez ovlivnění kvality obrázku. V některých případech použití může být nutné převést soubor DWF nebo DWFX na obrázek SVG. V souladu s tím tento článek vysvětluje, jak převést soubor DWF nebo DWFX na obrázek SVG programově v C#.
května 14, 2022 · 2 min · Farhan Raza