Čeština

Převést DXF na FBX nebo glTF GLB soubor programově v C#

Soubory DXF jsou výměnné formáty používané pro soubory výkresů AutoCAD. Soubory DXF můžete převést na binární soubory formátu glTF, GLB nebo FBX programově pomocí C#. Následující části uvádějí další podrobnosti.
července 28, 2021 · 2 min · Farhan Raza