Čeština

Šifrování a dešifrování souborů PDF pomocí C#

Šifrování PDF se používá k zabezpečení dokumentu PDF před neoprávněným přístupem. Pokud je dokument PDF zašifrován, musíte jej dešifrovat, abyste získali přístup k jeho obsahu, jinak zůstane nečitelný. Nejčastěji jsou dokumenty PDF zašifrovány heslem, které je nutné k otevření dokumentu. Na druhou stranu můžete také omezit přístupová oprávnění na různé operace, jako je tisk, úpravy, kopírování atd. Knihovna PDF Aspose, Aspose.PDF for .NET, poskytuje několik jednoduchých způsobů šifrování a dešifrování Soubory PDF pomocí C# a VB.
dubna 28, 2020 · 4 min · Usman Aziz