Čeština

Nastavte protokolování aktivity v klientovi EWS pomocí C# .NET

Protokolování se používá pro ladění, stejně jako pro sběr a analýzu pracovních informací o aplikaci. Tyto informace se zapisují do souboru zvaného log. Soubory protokolu obsahují systémové informace o provozu klientské aplikace, například akce uživatele nebo programu. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak nastavit protokolování aktivity klienta EWS pomocí C# .NET.
listopadu 17, 2022 · 4 min · Dmitrysamodurov