Čeština

Převeďte Excel do HTML pomocí C++

Excelové tabulky jsou užitečné při organizování, správě a výpočtu dat. Podobně je HTML užitečné pro zobrazování obsahu v prohlížeči. Oba formáty jsou užitečné ve svých specifických případech použití. Mohou nastat případy, kdy budete muset na webových stránkách zobrazit data aplikace Excel. V těchto případech by byl lepší formát HTML. Chcete-li toho dosáhnout, budete muset převést požadovaný soubor Excel do HTML. Ve světle toho se naučíme, jak převést Excel do HTML pomocí C++.
února 6, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad