Čeština

Vytvořte spustitelný samorozbalovací archiv v Python

Někdy může být potřeba vytvořit samorozbalovací archivy (SFX nebo SEA) pro pohodlí vašich uživatelů. V tomto příspěvku na blogu prozkoumáme, jak programově vytvářet samorozbalovací archivy v Python.
září 19, 2023 · 3 min · Usman Aziz

Vytvořte spustitelný samorozbalovací archiv v C#

Samorozbalovací archiv (SFX nebo SEA) je speciální typ souboru, který obsahuje komprimovaná data spolu se spustitelnými instrukcemi. Tento archiv má schopnost samostatně extrahovat soubory, které obsahuje. K otevření samorozbalovacích archivů tedy nepotřebujete žádnou konkrétní extrakční nebo dekomprimační aplikaci. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit spustitelné samorozbalovací archivy v C# z vašich aplikací .NET.
ledna 10, 2022 · 3 min · Usman Aziz