Čeština

Extrahujte data z tabulek v souborech PDF pomocí C++

Soubory PDF jsou standardním formátem pro výměnu dokumentů přes internet. Dokumenty, jako jsou faktury a příručky k produktům, jsou obvykle sdíleny ve formě PDF. Mohou nastat situace, kdy máte více faktur obsahujících tabulková data, která chcete extrahovat a dále zpracovávat. Bude efektivnější extrahovat tato data programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak extrahovat data z tabulek PDF pomocí C++.
července 14, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad