Čeština

Extrahujte tabulky z PDF v Javě

PDF je dnes jedním z hlavních formátů dokumentů. Podporuje text, grafiku, tabulky, anotace a řadu dalších prvků. V určitých případech může být nutné extrahovat data z tabulek v dokumentech PDF, jako jsou faktury. Chcete-li toho dosáhnout programově, článek popisuje, jak extrahovat data z tabulek v PDF pomocí Java.
října 11, 2021 · 4 min · Usman Aziz