Čeština

Přidat, odebrat a nahradit obrázky v souborech PDF pomocí C++

Obrázky lze použít k zobrazení různých věcí, od fotografií produktů po pracovní postupy a vývojové diagramy. Soubory PDF mohou obsahovat obrázky na základě typu informací, které mají. Například průvodce instalací židle bude obsahovat obrázky židle, které ukazují, jak ji sestavit. Mohou nastat situace, kdy je potřeba programově manipulovat s obrázky v souborech PDF. Pro takové případy vás tento článek naučí pracovat s obrázky v souborech PDF pomocí C++.
srpna 2, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad