Čeština

Vytvářejte a čtěte OMR list s čárovým kódem v C#

Naučte se, jak vytvořit a přečíst list OMR s čárovým kódem v C# pomocí Aspose.OMR for .NET API. Toto komplexní a snadno použitelné rozhraní API poskytuje řadu funkcí a možností, což z něj činí výkonné a všestranné řešení pro širokou škálu aplikací OMR.
září 25, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Extrahujte data z obrázku v Javě

Optické rozpoznávání značek (OMR) je elektronický proces, který umožňuje čtení a zachycování dat označených lidmi v testu nebo průzkumu, sestávající z bublinových nebo čtvercových vstupů. Můžete snadno provádět operace OMR na naskenovaných obrázcích takových průzkumných formulářů, dotazníků nebo testovacích listů a programově číst uživatelské vstupy. V tomto článku se dozvíte, jak provádět OMR a extrahovat data z obrázku v Javě.
září 16, 2022 · 6 min · Muzammil Khan