Čeština

Vytváření a manipulace s obsahem v dokumentu aplikace Word v C#

Obsah (TOC) v dokumentu aplikace Word vám poskytuje přehled o tom, co dokument obsahuje. Kromě toho vám umožňuje přejít do určité části dokumentu. V tomto článku se dozvíte, jak pracovat s obsahem v dokumentech Wordu programově pomocí C#. Tento článek zejména popisuje, jak přidat, extrahovat, aktualizovat nebo odebrat obsah v dokumentech aplikace Word.
března 2, 2021 · 5 min · Usman Aziz