Čeština

Extrahujte text ze souborů PowerPoint pomocí C++

Můžete se ocitnout ve scénářích, kdy budete muset uložit text souboru PowerPoint do databáze nebo nějakého souboru. Ruční provádění tohoto úkolu bude časově náročné a méně efektivní. Lepším způsobem by bylo provést extrakci programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak extrahovat text ze souborů PowerPoint pomocí C++.
dubna 10, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad