Čeština

Vytvářejte, vyplňujte nebo upravujte vyplnitelné formuláře PDF pomocí C++

S nástupem počítačů a internetu je mnoho informací zachycováno digitálně. Různé společnosti přicházely s řešeními, jak tento proces zefektivnit. Jedním z takových řešení jsou vyplnitelné formuláře PDF. Formuláře PDF jsou oblíbenou volbou, která usnadňuje digitální zachycení informací. Formuláře PDF lze použít pro zachycení údajů z průzkumu nebo jako přijímací formuláře. Ve světle toho vás tento článek naučí, jak vytvářet, vyplňovat a upravovat vyplnitelné formuláře PDF pomocí C++.
června 18, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad