Čeština

Generujte HTML5 Canvas programově pomocí C#

V tomto článku vám ukážu, jak vygenerovat prvek HTML5 Canvas s grafikou pomocí C#. Tuto funkci můžete vložit do svých webových aplikací .NET pro dynamické generování a integraci HTML5 Canvas na webové stránky. Element HTML5 Canvas se používá k průběžnému kreslení grafiky na webových stránkách. Poskytuje vám oblast, která funguje jako kontejner grafiky nebo objektů kreslení. Můžete kreslit cesty, rámečky, texty, obrázky a další objekty a poté je vykreslit do obrazových formátů.
června 1, 2020 · 3 min · Usman Aziz