Čeština

Převod XML do PDF pomocí Java: Komplexní průvodce

V tomto článku se dozvíte, jak převést XML do PDF programově pomocí Java. Tato funkce může být užitečná pro dynamické generování souborů PDF z XML. Kromě toho článek také poskytuje kompletní schéma XML, které se používá k vytvoření dokumentu PDF.
června 30, 2021 · 3 min · Usman Aziz