Čeština

Použít maticovou, globální, místní, světovou transformaci souřadnic v C#

Při práci s grafikou a tvary jsou důležité souřadnicové systémy. Souřadnicovou osu lze otáčet pro získání nových os přes stejný počátek. Pojďme prozkoumat následující transformace souřadnic včetně transformací Matrix, Global, Local a World programově pomocí jazyka C#. Po prostudování tohoto článku budete navíc schopni porozumět následujícím transformacím:
března 4, 2021 · 4 min · Farhan Raza