Čeština

Sloučit HTML šablonu s XML v C#

HTML formuláře lze použít ke sběru informací z více zdrojů. Shromážděné informace mohou být uloženy nebo serializovány v databázi, která může být později extrahována jako data ve formátu XML. V některých případech může být nutné sloučit šablonu HTML s daty XML. V návaznosti na takové případy tento článek vysvětluje, jak sloučit šablony HTML s daty XML programově v C#.
října 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Sloučit HTML šablonu s JSON v C#

Šablony HTML se používají ke sběru dat z různých zdrojů dat. Po sloučení dat se šablonou můžete vytvářet HTML dokumenty. V některých scénářích mohou vstupní data pro sloučení se souborem šablony existovat ve formátu JSON. V souladu s takovými případy použití tento článek popisuje, jak sloučit šablony HTML s daty formátu JSON programově v C#.
října 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza