Čeština

Změňte barvu textu v HTML pomocí Java

HTML je značkovací jazyk používaný ke strukturování webových stránek pomocí různých prvků, značek atd. Dokumentům HTML obvykle pomáhají formátovací technologie, jako je CSS. V některých případech použití může být nutné upravit formátování textu v souboru HTML. V souladu s takovými scénáři tento článek popisuje, jak změnit barvu textu v souboru HTML programově v jazyce Java.
října 4, 2022 · 3 min · Farhan Raza