Čeština

Převod HTML do PDF v C# .NET

Existují různé scénáře, kdy potřebujete provést převod HTML do PDF z aplikací C# .NET. Můžete například chtít převést webovou stránku do PDF ze své aplikace nebo možná budete muset vygenerovat PDF z obsahu WYSIWYG HTML editoru. Dalším scénářem může být převod stránky HTML z konkrétní adresy URL do formátu PDF. Abyste se vypořádali s takovými případy, naučíte se, jak provést převod HTML do PDF v C#. Obsah HTML může být soubor .html nebo webová stránka z adresy URL.
února 28, 2020 · 5 min · Usman Aziz